هاست (ویژه)
 • Product 1

  500 مگابایت

  • میزان فضا 1 گیگابایت
   لینوکس، سرور اختصاصی آلمان
   پهنای باند 10 گیگابایت ماهیانه
   تعداد ایمیل 10 اکانت
   تعداد ساب دامین 10 اکانت
   تعداد دیتابیس 10 عدد
  فقط
  149,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  1 گیگابایت

  • میزان فضا 1 گیگابایت
   لینوکس، سرور اختصاصی آلمان
   پهنای باند 10 گیگابایت ماهیانه
   تعداد ایمیل 10 اکانت
   تعداد ساب دامین 10 اکانت
   تعداد دیتابیس 10 عدد
  فقط
  229,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  2 گیگابایت

  • میزان فضا 2 گیگابایت
   لینوکس، سرور اختصاصی آلمان
   پهنای باند 10 گیگابایت ماهیانه
   تعداد ایمیل 10 اکانت
   تعداد ساب دامین 10 اکانت
   تعداد دیتابیس 10 عدد
  فقط
  229,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  3 گیگابایت

  • میزان فضا 3 گیگابایت
   لینوکس، سرور اختصاصی آلمان
   پهنای باند 20 گیگابایت ماهیانه
   تعداد ایمیل 10 اکانت
   تعداد ساب دامین 10 اکانت
   تعداد دیتابیس 10 عدد
  فقط
  229,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  4 گیگابایت

  • میزان فضا 4 گیگابایت
   لینوکس، سرور اختصاصی آلمان
   پهنای باند 20 گیگابایت ماهیانه
   تعداد ایمیل 10 اکانت
   تعداد ساب دامین 10 اکانت
   تعداد دیتابیس 10 عدد
  فقط
  229,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  5 گیگابایت

  • میزان فضا 5 گیگابایت
   لینوکس، سرور اختصاصی آلمان
   پهنای باند 30 گیگابایت ماهیانه
   تعداد ایمیل 10 اکانت
   تعداد ساب دامین 10 اکانت
   تعداد دیتابیس 10 عدد
  فقط
  229,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 7

  تست

  رایگان!
  سفارش دهید